ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر


به نام اهورا مزدا
سوشیانت

............................به نام اهورا مزذا.................
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
سوشیانت
اشو زرتشت یک مرد جهانی با آیینی جهان شمول - سوشیانت
به نام اهورامزدا
بیست تمپ
موضوعات و مطالب
لینک دوستان +3
امکانات
تعداد بازدید ها: 164263
...

شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


اشو سوشیانت 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

فرشه = 

http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

(درِمهر(آتشکده

فرهنگ یزد

http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg

... ....
""از کسانی شویم که زندگانی را تازه می سازند ومردم را به سوی راستی وپارسایی رهنمایی می کنندhttp://powertrain.blogsky.com/""
آخرین مطالب ارسالی
.راهرو عشق مانند کویری است، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!(وقتی به دنبال خودم می گشتم! جقیقت را کشف کردم!! در راه حقیقت به عشق رسیدم!!! در پی عشق،خدا را یافتم!!!! و در خدا همه چیز را !!!!) . @title
موضوع : , نظرات : نظرات (0)


اشو زرتشت یک مرد جهانی با آیینی جهان شمول
Ramin Kahnamooian created the doc: "اشو زرتشت یک مرد جهانی با آیینی جهان شمول"

خشنه اثره اهوره مزدآو

آخشیم هام ونتیم یزمیده فرشتسچه مره ویاسچه

"آشتی و محبت را می ستاییم که براندازنده جنگ و دشمنی است"


مردمان باستان در گذشته های دور آن زمان که آیین بهی و فروغ مزدیسنی فروزنده نشده بود بر این


عادت داشتند که نژاد و زبان خود را بسیار بستایند و خدایان خود را برتر از خدایان دیگر بدانند .. چه در


یونان باشد که زئوس خدای خدایان المپیا برترین است و دیگر کشور ها و نژادان را بربر و پست و مورد


خشم می داند ... چه در سرزمین بابل که بعل خدای خدایان تشنه جنگ و خون برای برتری بر دیگران


است... چه در سرزمین مصر که خدایان گاه و بی گاه جایگاهشان تنزل و یا ترفیع می یابد و نه تنها با


نژادان دیگر بلکه با خود گروهی از مردمان همان سرزمین به ستیز و خشم می پردازند زیرا که از پیروان

قبلی خدای شکست خورده و تنزل یافته بوده اند ....


این عادت حتی در برخی ادیان که به یک خدا باور داشتند از میان نرفت و رد پای روشنی را می توان در

متون به وضوح دید.. که خدای انان در ابتدا خاص و برگزیده است چنان که یهوه خدای خاص قوم بنی


اسرائیل است که هرگاه قسمی می خواهد به نام خدا یاد شود به نام خدای جهان شمولی یاد


نمی شود بلکه به نام خدای اسحاق و ابراهیم و بنی اسرائیل قسم یاد می شود ..خدایی که در کتاب

آفرینش خشم بر می گیرد ... انسان را نه تنها می راند بلکه باقی نسل ان را نیز به دلیل خطای یک


نفر مورد نکوهش و تنبیه ابدی قرار می دهدیک نفر خطا کرد و ما باقی تا مدام عمر برای خطای نا کرده خویشتن و خطای دیگری باید تنبیه شوند و

این تنبیه در ادامه مسیر خود در دین یسوع به استغار بسیار می رسد که یسوع برای تنها راه بخشش


از گناه ناکرده می اید تنها راهی که شاید مفاهیم خدای خاص و نژادی بوده را هرچند بسیار کم رنگتر


از اعصار گذشته به دوش می کشد ولی از ان فراتر می رود و راه را هم تنها به یک چیز محدود میکند


ایمان بی چون و چرا به یسوع که اول ایمان آورید و سپس شاید اگر شد کنکاشی هم در عقل و خرد


کنید ..ان هم با استغفار بسیار مورد بخشش با واسطه فیض یسوع قرار می گیرید .... و گو خدای


فقط یسوع را می شناسد که به واسطه او دیگران را بشناسد ... گویی خدای دیگری آفریده ها را


افریده است که حال این خدای بخشنده به واسطه یسوع با دیگر آفریده ها آشناییت می یابد


این روند در مکان و زمان دیگری در بیابان های دور دست شکل می گیرد که این بار این خدای کمی


گسترده تر از باقی است اما همچنان در ابتدای امر و آغازین خدای خاص قریش و بزرگ بت های


بتکده چهار گوشه است خدایی که گویی همچنان عشق و محبت پاک را درک نکرده است و مدام به


خاطر همان خطای ناکرده عذاب های بسیار نازل می کند و یا اگر توبه نکنند نازل خواهد کرد گویند که


حدیثی معتبر هست که می گوید " با تقوا ترین شما کسی است که ترس از خدا دارد" این حدیث مرا


یاد رع و آمون و دیگر خدای مصر کهن می اندازد که در میان پستو ها و اهرام و بخور های جادویی پنهان

می شوند که هر کس نترسد و تن خدای یا پسر خدایی را لمس کند نفرین می شود و عذابی ابدی ...

پس بترسید تا امون با ترس می تواند حکومت کند....در این آشفته اعصار که هم دنیای بسیار کهن و حتی دنیای امروزین را در بر می گیرد ...مردی پاک


سیرت از سوی خداوندگاری جهان شمول چون ستاره ای می درخشد که در فروغ این درخشش دین


را پایه گذاری می کند و اجتماع نوینی را پدید می اورد که از نژاد و یا زبان خاصی که برترین برترین ها


باشد صحبتی در میان نیست از انسان بودن و راه بهتر زیستن صحبت است .

در نظر او کوچکترین واحد و نهاد اجتماعی خانه و خانواده است و بزرگترین ان جهان هستی است .. نه نژاد یا کشوری خاص ... نه خدای مردمی ویژه ...

شاید برای دنیای مدرن امروزی که سازمان ملل و صحبت از حقوق بشر به میان امده است این ها


عادی باشد ولی در ان اعصار که افکار و ارا , ان گونه بوده است گویی سازمان مللی است که بوسیله


یک مرد جهان شمول با نام اشو زرشت پایه گذاری می شود .. سازمان مللی که دین به معنای وجدان


بیدار و اگاه در ان پی ریزی می شود ... اگر در امروزِ روز نژاد پرستی امری سوال برانگیز و تعجب اور


است در ان روزگاران صحبت از برابری بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ پوست و کشور و زبان و یا حتی


زن یا مرد بودن بسی شگفت آور بوده است ...


این یکی از والاترین نشانه جهان بینی و بزرگ منشی و جهان شمول بودن آن پاکمرد است ..


روحیه ای که در سرتاسر سرود های پاک یسنا به روشنی دیده می شود ..

در دورانی که مدام خدایی در پی شکست دادن خدایی دیگر یا آیینی در خشم و نفرین ایین دیگر


است , وخشور پاک اشو زرتشت در سروده یسنا آیه 12 تنها باز می گوید " دین اوری زرتشتی از همه


دین هایی که هستند و خواهند بود بزرگترین و زیباترین و بهترین است" به دین های دیگر به چشم لعن


و نفرین و دشمن خونی نمی نگرد بلکه باز می گوید که "خود بهترین سخنان را با گوش هوش بشنوید و


بنگرید و تفکر و تعقل کنید آنگاه راه خویشتن را برگزینید"

در فروردین یشت در بخشی از آن به خوبی می توان مشاهده کرد که بر فروهر نیکان و نیک مردان و زنان درود و ستایش فرستاده می شود چه بر فروهر ایرانیان یا غیر ایرانیان .. بر فروهر همه نیکان همه ی کشور ها سوای رنگ و نژاد و زبان و ... که می دانیم

حتی از اسامی نیک تورانیان نیز نام برده شده است ...

این آزاد منشی و پاک منشی اشو زرتشت از سوی دانای هستی بخش یکتا است که در مورد اقشار

و گروه های مختلف سوای رنگ و نژاد و زبان و کشور ... اجتمای باز گو می کند:

آتورنان اشو - دانش پژوه و جویندگان حقیقت –

آتره ونم اشه ونم اشهه رتیم یزه میده : آتربان و پیشوای پاک و صاحب راستی را می ستاییم

آرتشتار اشو


رتیشتارم اشه ونم اشهه رتیم یزه میده : سرباز اشو و صاحب اشویی و راستی را می ستاییم


برزگر


واستریم فشوینتم اشه ونم اشهه رتیم یزه میده : برزگر اشو و سردار اشویی و راستی را می ستاییم


جوان اشو


یوانیم هو مننگهم , هو وچنگهم , هوشیوتنم هووینم اشه و نم اشهه رتیم یزه میده: جوان نیک اندیش نیک گفتار نیک کردار و نیک دین و پاک و سردار راستی و پاکی را می ستاییم


زن اشو


نائره کامچه اونیم یزمیده فرایو هومتام فرایو هوختام فرایو هورشتام هش هام ساستام رتخشترام اشونیم :

کدبانوی پارسا را که بسیار نیک اندیش و نیک گفتار و بسیار نیک کردار و دانش دین خوب یادگرفته و راست و پاک است را می ستاییم


مرد اشو

نرمچه اشه ونم یزه میده فرایو هومتم فرایو هوختم فرایو هوورشتم وستو فره وارتیم اوستو کیه دم ینگهی شیوتنا اش گیتا اش فرادنته زره تشتر و تهمه رتو ویسنائچه و همائیچه:


آن پاک مرد بسیار نیک اندیش و نیک گفتار و بسیار نیک کردار و دین اگاه را که از کار هایش جهان برای نیایش سرور دینی از اشویی و راستی و پاکی آباد می گردد را می ستاییم

اشویی برای خانه و خانواده


اس نی انگها ئه ویسه جمیاد اشمچه خشتره مچه سوسچه خره نسچه خاترمچه :

بشود که برای این خانه , اشویی و راستی و کامکاری و آبادی . شکوه و آسایش برسد


پس همه با هم می ستاییم :


اتا آت یزمیده اهورم مزدام یی گامچا اشمچا داد اپسچا داد اُروَراسچا ونگهوش روچا سچا داد ی میمچا ویسپاچا وُهو :


اهورامزدایی را می ستاییم که همه آفریدگان و اشویی را بیافرید , آب ها را بیافرید , گیاهان سودمند و روشنایی را بیافرید , زمین و همه ی نعمت های نیک را بیافریدد.ش.ش" alt="د.ش.ش"> پنج‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1390 22:14لینک ثابت پنج‌شنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1390
... ....
پیوندهای روزانه

اسلایدر

اسلایدر

...

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image

,,,..
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By BlogSky.com

بیست تمپ