ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر


به نام اهورا مزدا
سوشیانت

............................به نام اهورا مزذا.................
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
سوشیانت
همه‌ی رنگ پرهای مرغان جهان، در یک پر سیمرغ - سوشیانت
به نام اهورامزدا
بیست تمپ
موضوعات و مطالب
لینک دوستان +3
امکانات
تعداد بازدید ها: 164504
...

شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


اشو سوشیانت 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

فرشه = 

http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

(درِمهر(آتشکده

فرهنگ یزد

http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg

... ....
""از کسانی شویم که زندگانی را تازه می سازند ومردم را به سوی راستی وپارسایی رهنمایی می کنندhttp://powertrain.blogsky.com/""
آخرین مطالب ارسالی
.راهرو عشق مانند کویری است، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!(وقتی به دنبال خودم می گشتم! جقیقت را کشف کردم!! در راه حقیقت به عشق رسیدم!!! در پی عشق،خدا را یافتم!!!! و در خدا همه چیز را !!!!) . @title
موضوع : , نظرات : نظرات (0)

همه‌ی رنگ پرهای مرغان جهان، در یک پر سیمرغ

   


مهسا حیدری :

سیمرغ پرنده‌ای استوره‌ای است که همه‌ی رنگ‌ پرهای مرغان جهان، در یک پر او نمایان است در نوشته‌های ادبی فارسی و نیز نوشته‌های پهلوی و اوستایی، جایگاه ویژه‌ای دارد. چنان‌که می‌دانیم در شاهنامه‌ی فردوسی بر فراز کوه «قاف» زندگی می‌کند و «زال»، پدر «رستم» را بزرگ می‌کند و شهپر خود را به او می‌دهد تا به هنگام نیاز به کمک زال بشتابد. این پرنده در «منطق الطیر» عطار، نماد ذات الهی است که مرغان به راهنمایی «هدهد» در پی او هستند. همچنین در بسیاری از نوشته‌های ادب فارسی نامش دیده می‌شود.
در این جستار به جایگاه و نقش سیمرغ در نوشته‌های پهلوی و اوستا می‌پردازیم.
در یشت‌ها، دو بار از سیمرغ یاد شده است.
در رشن‌یشت(یشت دوازدهم- بند 17) ،با عنوان «مرغو- سئنه»(mereghosaena) درباره‌ی او می‌خوانیم:
«ای رشن پاک، اگر تو بالای درختی باشی، که آشیانه‌ی سیمرغ در آن است و در میان دریای "وئوروکشه" برپاست. درختی که دربردارنده‌ی داروهای نیک و داروهای کارگر است و«ویسپوبیش» (vispobish) (=همه را درمانگر) خوانندش. درختی که تخم همه‌ی گیاهان در آن نهاده شده است، ما تو را به یاری همی‌خوانیم.»
در بهرام‌یشت(یشت چهاردهم، بند 41) می‌خوانیم:
«بشود که پیروزی و فر، این خانه و گله‌ی دام‌ها را فرا گیرد، چنان‌که سیمرغ و ابر بارور، کوه‌ها را فرامی‌گیرند.»
در «بهرام یشت»، این پرنده به گونه‌ی مرغی تیزپرواز نمایش داده شده که بامدادان با شهپر آراسته و کشیده‌ی خود به پرواز درمی‌آید و تا شامگاهان به دنبال خوراک بر ستیغ کوه‌ها و ژرفای دریاها و بستر رودها و بلند شاخهی درختها میپرد.
و نیز در اوستا، سیمرغ با نام «سئنه» همانند پزشکی است دانا، فرزانه(:حکیم)، درمان‌بخش و دین‌باور مزدایی بزرگ و همان است که در فارسی نو «سینا» شده و نام، فرزانه و دانشمند بزرگ ایرانی از آن گرفته شده است.
در اینجا می‌توان اشاره‌ای داشت به «هوم» که درست مانند سیمرغ  در اوستا به عنوان دانشمندی درمان‌گر از او یاد می‌شود.
در توضیح این‌که چه پیوندی میان دو مفهوم «سئنهی» اوستایی و «سیمرغ» فارسی هست. می‌توان گفت از آنجا که در روزگار کهن، برخی روحانیان و موبدان افزون‌بر کارهای دینی، پزشکی هم می‌کردند، بنابراین می‌توان گمان برد که یکی از روحانیان روزگار باستان که نامش از «سئنه» گرفته شده بود، دارای جایگاه(:سمت) باارزشی بوده است و البته پزشک ناموری هم بوده است و پس از آن نام این روحانی را به‌چم(:به‌معنی) واژه‌ای خود نام «مرغ» گرفته‌اند.
در یشت چهاردهم اوستا، بندهای 34 تا 40، «وارغنه» (varaghna)نام مرغی است که پر او دارای ویژگی‌های پر سیمرغ در شاهنامه‌ی فردوسی است. آنجا که اشوزرتشت از اهورامزدا می‌پرسد که جادوی بدخواهان و آزار دشمنان را چاره‌ کدام است؟ اهورامزدا می‌گوید که از شهپر مرغ «وارغنه» بیاب و آن‌را بر تن خود بسای و آن‌را لمس کن تا زیان و جادو و بیماری و بدخواهی بی اثر شود. اگر پری از این مرغ با خود داشته باشی از گزندها در امان خواهی بود و هر کس که چنین پرهایی با خود داشته باشد. همگان از او در ترس و بیم باشند و پیروز و کامیاب شود.
افزون‌بر نوشته‌های اوستایی یاد شده در برخی از نوشته‌های پهلوی نیز رد پای این موجود اساتیری را می‌بینیم. بنابر همین نوشته‌ها،«سین‌مرو» (seenmorv) در کنار درخت «ویسپوبیش»(vispobish) (:درخت همه تخمه) که در میانه‌ی دریای «وئوروکشه» (vourukasha)جای دارد می‌زیسته است. او به عنوان جراحی چیره‌دست، شناسانده می‌شود که پس از آن به هیبت سیمرغ حکیم در می‌‌آید.
برپایه‌ی نوشته‌‌ی «مینوی خرد»، درخت «ویسپوبیش» درختی است که دربردارنده‌ی تخمه‌ی همه‌ی گیاهان است و هرگاه سیمرغ از آن برخیزد، هزار شاخه از آن درخت بروید و چون بر درخت بنشیند هزار شاخه از آن بشکند و تخم آن پراکنده شود.
در« بندهش» نیز درباره‌ی این درخت این گونه‌ آمده که، ... در آفرینش از تخمه‌ی همه‌ی گیاهان درخت «ویسپوبیش» در دریای «فراخکرد»، آفریده شده و برای بازداشتن «زرمان» بدنفس در نزدیک آن درخت « گوکرن» ( gukere‌) آفریده شد که جهان را همه گونه‌یاری از آن باشد. همچنین در جای دیگری از کتاب بندهش چنین می‌خوانیم که هر سال، سیمرغ همه‌ی تخمه‌های آن درخت را بریزد، در آب آمیزد. «تیشتر» با آب بارانی ستاند. آن آب را به کشورها بارد.
در کتاب دیگری با نام «گزیده‌های زادسپرم» نیز گفته‌ی(:روایت) همانندی درباره‌ی سیمرغ می‌خوانیم و آن این است که از آمیختگی تخم یکصد هزار گونه گیاه، درخت «همه‌تخمه» در میان دریای فراخکرد آفریده شده و سیمرغ بر بالای آن آشیان دارد. هنگامی‌که در بالا پرواز کند آنگاه تخم خشک آن درخت را به آب فرواندازد و به‌وسیله‌ی باران دوباره به زمین باریده شود.
از دیگر نوشته‌های پهلوی که نام سیمرغ را در آن می‌بینیم کتاب «دینکرد» است. در این کتاب می‌خوانیم: «در میان دستوران درباره‌ی "سئنه" گفته شده است که او صد سال پیش از برآمدن دین(زرتشت) درگذشت. او نخستین پیرو مزدیسناست که صد سال زندگی کرد و با صد تن از مریدان خویش به روی زمین آمد.» ( کتاب هفتم دینکرد، فصل 6، بند 5)
در کتاب نهم «دینکرد»، فصل 24-بند 17، سیمرغ در زمره‌ی یکی از شاگردان اشوزرتشت است.
بنابر آنچه که در این جستار بر پایه‌ی نوشته‌های یاد شده خواندیم، بی‌گمان می‌توان گفت که سیمرغ نه تنها در ادبیات کلاسیک پارسی، که در استوره‌های باستانی ایران نیز دارای جایگاهی شگفت‌انگیز و کاربست‌های گوناگونی است.
همچنین نگارنده کوشیده تا به یادآوری این مساله بپردازد که دستیابی به بسیاری از نمادهای ناشناخته‌ی فرهنگ ایرانی، بدون کاوش نوشته‌های کهن ایرانی شدنی نخواهد بود.
یاری‌نامه :
1- افشار، ایرج، سیستان و نخستین عمل (رستم زاد)، روابط عمومی دانشگاه زابل،1380
2-دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، دانشگاه تهران، 1325
3-رضی، هاشم، اوستا، فروهر، 1363
4-رضی، هاشم، حکمت خسروانی، بهجت، 1379
5-سجادی، نیما، سیمرغ و طوبا، مجله‌ی چیستا


د.ش.ش" alt="د.ش.ش"> یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390 06:41لینک ثابت یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390
... ....
پیوندهای روزانه

اسلایدر

اسلایدر

...

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image

,,,..
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By BlogSky.com

بیست تمپ