ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر


به نام اهورا مزدا
سوشیانت

............................به نام اهورا مزذا.................
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
سوشیانت
سهر های ایران - سوشیانت
به نام اهورامزدا
بیست تمپ
موضوعات و مطالب
لینک دوستان +3
امکانات
تعداد بازدید ها: 164504
...

شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


اشو سوشیانت 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

فرشه = 

http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

(درِمهر(آتشکده

فرهنگ یزد

http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg

... ....
""از کسانی شویم که زندگانی را تازه می سازند ومردم را به سوی راستی وپارسایی رهنمایی می کنندhttp://powertrain.blogsky.com/""
آخرین مطالب ارسالی
.راهرو عشق مانند کویری است، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!(وقتی به دنبال خودم می گشتم! جقیقت را کشف کردم!! در راه حقیقت به عشق رسیدم!!! در پی عشق،خدا را یافتم!!!! و در خدا همه چیز را !!!!) . @title
موضوع : , نظرات : نظرات (0)

آ

آسمان اباد آرادان آغاجاری
آبادان آران و بیدگل آمل
آباده آرمرده آوج
آباده طشک آرین شهر آیسک
آبسرد آزادشهر
آبگرم آستارا
آبیک آستانه اشرفیه
آذرشهر آشتیان

ا

ابرکوه اسفدن امیریه
ابهر اسفراین اندیشه
ابوزیدآباد اسفرورین اندیمشک
اراک اسکو اِوَز
ارداق اسلام آباد غرب اهر
اردبیل اسلام‌شهر اهل
املش اسلامیه اهواز
اردستان اشتهارد ایج
اردکان اشکنان ایزدخواست
ارسنجان اصفهان ایذه
ارومیه اقبالیه ایرانشهر
ازنا اقلید ایلام
اژیه الشتر ایوانکی
استهبان الوند ایوان غرب
اسدآباد الیگودرز اسدیه

ب

باب انار بستک بوشهر
بابارشانی بشرویه بوکان
بابل بم بومهن
بابلسر بناب بهاباد
بازرگان بنارویه بهار
بافت بندر امام خمینی(ره) بهارستان
بافق بندرانزلی بهبهان
بالاده بندرترکمن بهشهر
بانه بندرعباس بهمن
بجنورد بندرلنگه بیارجمند
برازجان بندرگز بیجار
بردسکن بندر خمیر بیدخت
بردسیر بوئین و میاندشت بیدستان
بروجرد بوئین زهرا بیرجند
بروجن بوئین سفلی بیرم
بسطام بوانات بیضا
بیله سوار

پ

پارس آباد پردیس پیرانشهر
پاکدشت پلدشت پیشوا
پاوه پولادشهر(فولادشهر) (اصفهان)

ت

تازه‌شهر تربت حیدریه تودشک
تاکستان تجریش تویسرکان
تالش تفت تهران
تایباد تفرش تیران
تبریز تکاب توتشامی
تربت جام تنکابن (شهسوار)

ج

جاجرم جنت‌شهر جویم
جاجرود جناح جهرم
جعفریه جوادآباد جیرنده
جلفا جوانرود جیرفت
جم جویبار جندق

جوکندان

چ

چابکسر چمران چناره
چابهار چمستان چهاردانگه
چادگان چناران چم گردان
چالوس

ح

حاجی آباد حسن‌آباد حصارک
حاجی‌آباد حسن‌آباد حنا
حبیب‌آباد

خ

خرمدره خشت خور
خارک خضری دشت بیاض خور (لار)
خاش خلخال خوراسگان
خامنه خلیل‌آباد خورزوق
خاوران خمام خور و بیابانک
خدابنده خمین خورموج
خرامه خمینی‌شهر خوسف
خرم‌آباد خنج
خرم‌دشت خواجه
خرمشهر خوانسار

د

داراب دزفول دوزدوزان
داران دستجرد دولت‌آباد
داریان دستگرد دهگلان
دامغان دلبران دهلران
دانسفهان دلوار دیباج
درچه‌پیاز دلیجان دیواندره
درگز دماوند دبیران
دررود دورود خوی
دزج دوزه

ر

رازمیان رزوه رودبار
رامسر رستم آباد رودسر
رامهرمز رشت رودهن
رامیان رشتخوار رونیز
راور رضوانشهر (اصفهان) رویان (علمده)
رباط کریم رضوانشهر (گیلان) رویدر
رزن رفسنجان ری

رفیع (کاوه) رینه

ز

زابل زرنق زواره
زاهدان زرین‌شهر زهان
زاهدشهر زرینه زیاران
زرقان زنجان
زرند زنوز

س

ساری سرعین سنندج
ساوه سروآباد سوسنگرد
سبزوار سروستان سوق
سپیدان سریش‌آباد سورشجان
سده سعادت‌شهر سه‌قلعه
سراب (شهرستان ) سقز سیاهکل
سراوان سگزی سیاه منصور
سرایان سلطانیه سیدان
سربندر سلماس سیراف
سربیشه سلمانشهر (متل قو) سیرجان
سرپل ذهاب سمنان سیس
سرخس سمیرم سیوند
سرخه سنقر
سردرود سنگسر

ش

شادگان شرفخانه شهربابک
شازند شریف‌آباد شهر پیر
شال ششده شهرضا
شاندیز شندآباد شهرکرد
شاهدشهر شوش شهریار
شاهدیه شوسف شهمیرزاد
شاهرود شوشتر شیروان
شاهین‌شهر شویشه شهربیر
شبستر شهداد شیراز
شربیان

ص

صاحب صحنه صفاشهر
صباشهر صغاد صوفیان

صفادشت صومعه سرا

ض

ضیاء‌آباد
ضیابر(گیلان)

ط

طالقان (شهرک) طبس مسینا طالخونچه(شهری قدیمی و مذهبی)
طبس طرقبه

ع

عباس آباد عسگران علی آباد
عجب شیر علامرودشت عنبران

ف

فارسان فریدون‌کنار فیرورق
فتح‌آباد فریمان فیروزکوه
فراشبند فسا فیروزآباد
فردوس فشک فرخ شهر
فردوسیه فشم فیض آباد
فرهادگرد فلاورجان
فریدن فومن
فریدونشهر

ق

قائم‌شهر قزوین قنوات
قائمیه قشم قوچان
قاین (قائن) قصرشیرین قهستان
قادرآباد قطب‌آباد قیدار
قدس قلعه‌تل قیروکارزین
قرچک قم
قروه قمصر

ک

کازرون کلات کوار
کاشان کلاته خیج کوچصفهان
کاشمر کلاچای کوزه‌کنان
کامفیروز کلارآباد کوشک
کامیاران کلاردشت کوهپایه
کانی‌سور کلاله کوهدشت
کبوترآهنگ (کبودرآهنگ/کبود رآهنگ) کلوانق کوهین
کرج کلور کهریزک
کردکوی کلیبر کهک
کرمان کمال‌شهر کهنوج
کرمانشاه کمشجه کیش
کرند کمه کیلان
کره‌ای کنارتخته
کشک‌سرای کنگاور

گ

گالیکش گز گمیشان
گچساران گلباف گناباد
گراش گلپایگان گناوه
گرگان گلستان گنبد کاووس
گرمسار گلوگاه گیلان غرب
گرمی گله‌دار گهواره گوران


گوگد

ل

لار لپوئی لواسان
لامرد لردگان لوشان
لاهیجان لنگرود

م

ماسال مرند مهاباد (استان اصفهان)
ماسوله مرودشت مهدی‌شهر
ماکو مریوان مهر
ماهان مسجدسلیمان مهران
ماه‌دشت مشکان مهریز
ماه‌شهر مشکین‌دشت میامی
مبارکه مشکین‌شهر میاندشت
مجن مشهد میاندوآب
محلات مصیری میانه
محمدآباد معلم‌کلایه میبد
محمدآباد (استان اصفهان) ملارد میرجاوه
محمدشهر ملایر میمند

ملکان (ملک کندی) (آذربایجان شرقی) میمه
محمودآباد منجیل میناب
محمودآباد نمونه منظریه مینودشت
مراغه موچش
مرزن آباد مود

مورچه خورت

مهاباد (آذربایجان غربی)

ن

نایین نقده نهاوند
نجف آباد نکا نهبندان
نراق نمین نیریز
نسیم‌شهر نودان نوش آباد
نشتارود نور نیشابور
نصرآباد نورآباد (ممسنی) نیک‌آباد
نطنز نوشهر نیمبلوک
نظرآباد نوکنده

و

واجارگاه وحیدیه ورزنه
وایقان ورامین وزوان
وحدتیه وراوی ونک (استان اصفهان)


ویس

ه

هادی‌شهر هشترود هندیجان
هرسین هشتگرد هویزه
هرند هفت تپه هیدج
هشتپر(تالش) همدان

ی

یاسوج یاسوکند یزد

جستارهای وابسته

با سپای از سایت ویکی پذیا


د.ش.ش" alt="د.ش.ش"> چهارشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1390 22:20لینک ثابت چهارشنبه 18 خرداد‌ماه سال 1390
... ....
پیوندهای روزانه

اسلایدر

اسلایدر

...

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image

,,,..
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By BlogSky.com

بیست تمپ