ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر


به نام اهورا مزدا
سوشیانت

............................به نام اهورا مزذا.................
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
سوشیانت
70مدرسه توسط اقلیت زرتشتیان یزد که عموما قدیمی هستند ساخته شده ا - سوشیانت
به نام اهورامزدا
بیست تمپ
موضوعات و مطالب
لینک دوستان +3
امکانات
تعداد بازدید ها: 164263
...

شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


اشو سوشیانت 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

فرشه = 

http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

(درِمهر(آتشکده

فرهنگ یزد

http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg

... ....
""از کسانی شویم که زندگانی را تازه می سازند ومردم را به سوی راستی وپارسایی رهنمایی می کنندhttp://powertrain.blogsky.com/""
آخرین مطالب ارسالی
.راهرو عشق مانند کویری است، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!(وقتی به دنبال خودم می گشتم! جقیقت را کشف کردم!! در راه حقیقت به عشق رسیدم!!! در پی عشق،خدا را یافتم!!!! و در خدا همه چیز را !!!!) . @title
موضوع : , نظرات : نظرات (0)

     " 1390/02/24"   

              "خبرگزاری پانا: مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد گفت:

               70مدرسه توسط اقلیت زرتشتیان یزد که عموما قدیمی هستند ساخته شده است ."

درسال 1854میلادیمانکچی لیم جی هاتریاپس ازتلاش زیاد توانست به خرج خود20 نفر از یزد و12نفر از کرمان به تهران برای تحصیل اعزام کند وپس از آن تعداد دیگری را علاوه بر آنها برای ادامه تحصیل راهی هندوستان کند .این افراد بامعلومات کافی درزبانهای فارسی ،انگلیسی،عربی،زند واوستا ومعلومات کلاسیکی که برای آموزش دادن ومبارزه با بیسوادی لازم بود به ایران برای خدمت به جماعتبه ایران باز گشتند،وبعد ها در مکتب خانه ها، مدارس خانگی ،مدارس رسمی به آموزشدیگران پرداختند.

پس از برگشت آقای هاتریا به هندآقای کیخسرو تیر انداز خرسند معروف به خان صاحب به همکاری با سازمان های محلی جهت آموزش وساخت مدارس وجمع آوری کمک های مالی برای رفع کمبود آموزشی تلاشی در خور داشتند.دینشاه ایرانی ازانجمن ایرانی بمبی  وانجمن بزرگان یا اکابر هند را از پارسیان علاقه مند  و ایرانیان خیر خواه تشکیل داد تا به ادامه مدرسه سازی وآموزش جهت مبارزه با بیسوادی کمک کندو کمک های مالی از سوی پارسیان تا سال 1971 ادامه داشت واز آن به بعدحقوق مالکیت مدارس واملاکی در ایران داشتند به انجمن زرتشتیان تهران واگذار کردند.

 لیست مدارسی که بنیانگذارانش زرتشتی بوده اند با سپاس ازجناب موبد فیروز گری که در مقاله مدارس سکولار در ایران،تاسیس شده توسط زرتشتیان در چهره نما شماره 155 نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا آمده است به شرح زیر است.

 در ابتدا سال تاسیس وسپس ساال مجوز رسمی آموزشگاه آمده است.

ردیف

تاسیس

مجوز

نام آموزشگاه

 

1

1879

1890

مدرسه پسران خدادادی خرمشاه

خدادادرشید خرمشاهی معروف به پیمانکار بانی مدرسه بودندوبودجه آنرا تامین کردند.

2

1879

1889

دبستان پسرانه کیخسرو ومهربان رستم

آموزگارانی چون استاد خدابخش،استاد بهرام رییس،استاد کیومرث وفادار خرمشاهی ،استاد اسفندیار خرمشاهیو...داشته است

3

1881

 

دبستان پسرانه زرتشتیان کرمان

خانه موبد موبدان رستم جهانگیر هرمزدی

4

1881

1925

دبستان دخترانه اردشیری خرمشاه

اردشیر کیخسرو ایرانی موسس مدرسه بوده اند

5

1881

1929

دبستان مختلط شیرین زین آباد

ساکنین محل هزینه تاسیس وبودجه مدرسه را تامین کرده اند

6

1881

1925

دبستان مختلط هرمزداری کوچه بیوک

با بودجه رستمخداداد خودی کلاه ساکن بمبئی

7

1881

1914

مدرسه مختلط شیرین مبارکه یزد

با بودجه بهرام نوشیروان

8

1881

1914

دبستان پسرانه رستمی راحت آباد تفت

با بودجه رستم امیران

9

1882

1907

دبستان پسران رستمی نرسی آباد یزد

با بودجه خداداد فرامرز نرسی آبادی

10

1891

 

دبستان پسرانه جعفر آبادی

در حسین آباد یزد

11

1892

1907

دبستان پسرانه گودرزی اله آباد یزد

با بودجه گودرز مهربان اله آبادی

12

1893

1896

دبستان پسرانه خسروی یزد

برادران ارباب خسرو ورستم شاه جهان تاسیس شد

13

1894

 

مکتب پسرانه زمردی رحمت آباد

استاد خداداد رحمت آبادی

14

1894

 

دبستان پسرانه گشتاسبی قاسم آباد

بودجه گشتاسبسروش قاسم آبادی

15

1897

1936

مدرسه دخترانه رستمی مریم آباد

بودجه تهمینه رستم

16

1898

1907

مدرسه پسرانه رستم سنگ خیر آباد

بودجه رستم سنگ

17

1904

1908

دبستان پسرانه جاماسبی اهرستان

بودجه جاماسب ماندگار اهرستانی

18

1905

1930

دبستان جمشیدی شریف آباد

بودجه جمشید خدارحم

19

1905

1916

دبستان پسرانه دینیاری یزد

بودجه  موبد رستم دینیار صداقت

20

1906

 

مدرسه پسرانه ایرانشهر کرمان

 

21

1906

 

مدرسه پسرانه جمشید جم تهران

به نامگانه ارباب جمشید حمشیدیان

22

1907

1930

مدرسه زرتشتی قنات قسن کرمان

موسس مانکچی بودند

23

1908

 

مدرسه دخترانه شهریاری کرمان

بودجه ارباب شهریار تفتی

24

1912

 

مدرسه پسرانه خدابخشی چم یزد

 

25

1912

 

مدرسه پشوتن جی مارکار یزد

بودجه پشوتن جی مارکار

26

1912

 

مدرسه پسرانه اردشیری نصرت آباد

موسساردشیر خسرو

27

1912

 

مدرسه دخترانه جمشیدی رحمت آبادیزد

 

29

1912

 

 مدرسه مختلط اردشیری مزرعه کلانتر

 

30

1912

 

مدرسه مختلطاردشیری علی آباد یزد

 

31

1915

 

مدرسه دخترانه مروارید تفت یزد

 

32

1917

 

مدرسه مهیاری مریم آباد یزد

 

33

1917

 

مدرسه دخترانه مهیاری قاسم آباد

 

34

1918

 

مدرسه دخترانهرستمی اهرستان یزد

موسس شهریاررستم اهرستانی

35

1922

 

مدرسه دختران مهستی زنج خیرآباد یزد

 

36

1922

 

دبیرستان مارکار پسرانه

موسس پشوتن جی مارکار

37

1923

 

دبیرستان پسرانه فیروز بهرام تهران

 

38

1924

 

مدرسه دختران مهر نرسی آباد

 

39

1925

 

کودکستان رشید یزد

 

40

1925

 

دبیرستان پسرانه کاویانی کرمان

بودجه دختری از تبار شهریاری

41

1925

1934

مدرسه دخترانه رستمی کوچه بیوک یزد

 

42

1928

 

مدرسه دخترانه شاهپوری اله آباد یزد

 

43

1928

 

مدرسه مختلط جمشیدی حسن آباد یزد

 

44

1930

 

مدرسه دخترانه خرمنی شریف آباد

 

45

1936

 

دبیرستان دخترانه نوشیروان جی تاتا تهران

 

47

1940

 

دبیرستان دخترانه وپلی تکنیک کیخسرو شاهرخ کرمان

 

48

1943

 

مدرسه دخترانه پور داوود تهران پارس

 

49

1943

 

مدرسه پسرانه پور داوود تهران پارس

 

50

1951

 

مدرسه دولت نامداری تهران کاخ

 

51

1954

 

دبیرستان رستم آبادیان تهران

 

52

1966

 

مدرسه دخترانه آرش تهران پارس

 

53

1966

 

دبیرستان دخترانه آقاسی تهران پارس

 

54

1971

 

دبیرستان دخترانه  اسفندیار مزدیسنی سیرجان

 

55

1994

 

دبیرستان دخترانه گشتاسب تهران

 

56

1998

 

مدرسه دخترانه رستم گیو تهران

 

 

 

 

 

 


د.ش.ش" alt="د.ش.ش"> جمعه 6 خرداد‌ماه سال 1390 09:07لینک ثابت جمعه 6 خرداد‌ماه سال 1390
... ....
پیوندهای روزانه

اسلایدر

اسلایدر

...

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image

,,,..
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By BlogSky.com

بیست تمپ