ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر

X
تبلیغات
زولا

به نام اهورا مزدا
سوشیانت

X
تبلیغات
زولا
............................به نام اهورا مزذا.................
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
سوشیانت
ویژگی های جامعه آرمانی زرتشتیان - سوشیانت
به نام اهورامزدا
بیست تمپ
موضوعات و مطالب
لینک دوستان +3
امکانات
تعداد بازدید ها: 164407
...

شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


اشو سوشیانت 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

فرشه = 

http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

(درِمهر(آتشکده

فرهنگ یزد

http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg

... ....
""از کسانی شویم که زندگانی را تازه می سازند ومردم را به سوی راستی وپارسایی رهنمایی می کنندhttp://powertrain.blogsky.com/""
آخرین مطالب ارسالی
.راهرو عشق مانند کویری است، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!(وقتی به دنبال خودم می گشتم! جقیقت را کشف کردم!! در راه حقیقت به عشق رسیدم!!! در پی عشق،خدا را یافتم!!!! و در خدا همه چیز را !!!!) . @title
موضوع : , نظرات : نظرات (0)

به نام اهورامزدا

1-ویژگی های جامعه آرمانی زرتشتیان

جامعه یعنی :مجموعه‏ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین خاص‏ به یکدیگر پیوند خورده و زندگی دسته جمعی دارند .

جامعه آرمانی:جامعه ای است که افراد جامعه تصویری دارند ظاهراً کامل و بی عیب و نقص از آن چیز که در دور دستها طراحی شده و دسترسی به آن به راحتی و در زمان اندک ممکن نیست و یا اینکه اصلاً غیر ممکن است و هر فرد یا جمع و گروه می بایست برای هر چه نزدیکتر شدن و شبیه تر شدن به آن تلاش نماید. جامعه آرمانی جامعه افراد خوشبخت با روابط انسانی است.خوشبختی احساسی درونی است،همه انسانها در تجربه مطلوب احساس خوشبختی می کنند.تجربه مطوب از نظر آنهاانجام کار های با ارزشی است که آگاهانه ،آزادانه واز روی عقل انتخاب شده ومی تواندچنین احساسی را در شخص به وجود آورد.احساس مطلوب در این وضعیت با کنترل افکارشخص صورت می گیرد،علاوه بر آرامش درونی وفردی شخصآرامش اجتماعی نیز حاصل می شود.گاهی هم یکی از دلایل جنگ و درگیری دائمی بین مردم در طول تاریخ و  تمایل به استقرار نظامی واحد در سراسر جهان براساس اعتقادات و باورهای خودشان بوده است.

جامعه آرمانی زرتشتیان جامعه ایست ایده آل و آرمانی که با عقاید اشوزرتشت بایستی سازگاری داشته باشدابتدا روابط هر زرتشتی با خودش ،باطبیعت ،با اهورامزداوبا انسانهای دیگر در جامعه آرمانی می پردازیم .                    

‏1-‏         ارتباط فرد با خود

‏ در جامعه آرمانی هر فرد می داند که آن چه از آن او، و در اختیار ‏اوست، اعم از ‏جسم و بدن و نفس و روح، امانتی الهی است و باید با ‏آن چنان رفتاری داشت که یک ‏امانتدار با ودیعه ای که در نزد اوست ‏دارد. هدف وآرمان نهایی هرکس در زندگی درک خوشبختی وسعادت جاودانه است وآنهم زمانی حاصل می شود که به ندای وجدان گوش دهد و با تمام  مزایای اخلاقی و از خود گذشتگی و پاکی  و راستی بتواندبا این امانت الهی رابطه بر قرار کند.

‏2-‏         ارتباط فرد با طبیعت

‏ در نگهداشت (حفاظت)محیط زیست،  فرد طبیعت را داده اهورا مزدا می داند وهمانطور که آب وخاک وهوا وآتش را محترم شمرده  بالطبع آلودگی طبیعت را نمی پسندد.در جهت آبادانی طبیعت می کوشد.

‏3- ارتباط فرد با خدای خودش

در گات هااهورا مزدا پدری مهربان ،دوستی وفادار ویاری صمیمی وسر چشمه تمام نیکویی ها وزیبایی ها است.اهورامزدا سر آغاز وسرانجام خلقت وطبیعت است  ومظهر عشق ،قدرت ،توانایی وکمال وپاکی و رسایی است.اهورا مزدا بخشنده ،دادگر آگاه از ضمیر همه کس می باشدوشخص خود را در محضر او می بیند.او از همه چیز آگاه است ودر روز واپسین داوری خواهد کرد.

‏4- ارتباط فرد با انسان های دیگر

"دانا با دانش خویش نادان را آگاه سازد نشاید که نا بخرد گمراه شود."هات31 بند 16

خوشبختی جامعه با فداکاری فرد حاصل می شود

.‏ توضیح بیشتری در این مورد  در بند دو داده می شود.

ویژگی هایی خویشکاری   افرا د جامعه  آرمانی :

1-هر فرد جامعه دین را می آموزد وآموزش می دهد،بطوریکه روانشاد دکتر موبد اشیدری کسی را زرتشتی میداند که" دانش اشو زرتشت را یاد بگیرد و آموزش دهد".علم بیا موزد وتلاشگری با شد که به جامعه سود رساند.1

"ای اشا کی به تو دست خواهم یافت وچه وقت ترا ای اهورا مزدابا نیروی دانش ومنش پاک وضمیر روشنبه درستی توانم شناخت،باشد که بتوانم به وسیله آموزش آیین مقدست گمراهان وبد کاران را به راه راست رهبری کنم."                      گات ها-هات28 بند 5

2-خوشبختی جامعه با فداکاری فرد حاصل می شود                                                                             "خوشبختی ازآن کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازدچنین است فرمان وخواست اهورا مزدا چاره سازاز این روی ما خواستاریم که با نیروی راستی وپایداری نیاز های یکدیگر را برآورده کنیم."گات ها-هات 43 بند 1

3-باید بر دشمنی بد خواهان چیره گشت نه خود آنها

"ای مزدا به سوی من آی ومرا از بخشش منش پاک وراستی برخوردار ساز تا در پناه آیین پاکت بتوانم بر دشمنی بدخواهان چیره گشته وآنها را دوست خود سازم ."گات ها –هات 28 بند 6

4- هر فرد جامعه بایداز زمره پیشرفت دهندگان جهان باشد

"ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که جهان را به سوی پیشرفت وآبادانی ومردم را به سوی پارسایی وراستی رهنمایی کند."گات ها- هات 30 بند 9

5-هر کس به وظیفه خود باید عمل کند

"براستی کسانی از زمره سوشیانت ها و رهانندگان جهان به شمار خواهند رفت که فرمان مزدا ووظیفه خود را با نیک منشی بجای آرند و بر ضد خشم وستم به پا خیزند وآنرا در هم شکنند." گات ها-هات48 بند12

6-به عناصر سود مند جهان باید به دیده احترام نگریست.

"براستی آموزگار بد ،که گفتار های دینی را برمی گرداندوپریشان می کند،نگریستن به زمین وخورشید با دودیده،از بد ترین گناهان می انگارد،نیک اندیشان را به سوی گمراهی می کشاند،کشتزار ها را ویران می کند ورزم افزار را به روی راستان می کشد."گات ها –هات 32 بند 10

نگهداشت (حفاظت) محیط زیست به عنوان یکی از بایسته‌های دینی بسیار ‏سفارش شده است. در همه نامه‌های دینی زرتشتیان نیز پدیده‌های سودمند و ‏زندگی بخش گرامی داشته شده, پاک نگهداشتن آنها را یکی از بایسته‌های دینی ‏به شمار آورده‌اند.‏

7-باور به آمدن موعود در بین همه ملت‌ها وجود داشته و دارد، و براستی آرزوی همه مردمان جهان است. باور به آمدن«بهرام یا سوشیانت» در بین زرتشتیان و«ماشیه» در بین یهودیان و بازگشت«مسیح» در بین عیسویان یا آمدن «مـهدی(ع) » موعود در بین مسلمانان و«میتریه» در بین بوداییان و غیره همه یک هدف و یک آرزو را دنبال می‌کند و آن استوار شدن داد و راستی و همه نیکی‌ها در جهان است. باید توجه کردکه نمی‌توان امید داشت که با وسیله‌های نامقدس به هدف مقدس رسید. ما انسان‌ها از هر دین و مذهبی که هستیم اختلافات را کنارگذاشته و بیشتر به مشترکات بپردازیم و با یکدیگر یکدل و همراه شده و با دانش اندوزی و به‌کار گیری خرد و وجدان فردی و اجتماعی، این معنی‌های پاک و سپنته آزادی وعدل وداد و وغیره را که آرمان همه مردمان نیک جهان است، به خوبی بشناسیم وبه راستی به‌کاربندیم تا با درک درست وگسترش نیکی‌ها، شایستگی داشتن این چنین جامعه آرمانی را بدست آوریم که هم آمدن این موعود پاک انسانی شتاب گیرد و هم آیندگان بتوانند استواری این ویژگی‌های نیک انسانی را در جهان برای همیشه پا برجا و پایدار نگاه دارند2.

8- تازه کردن, پویایی و نوگرایی

یکی از آموزه‌های دین بهی (زرتشتی) تازه کردن, پویایی و نوگرایی بوده, به نوسازی و تازه گردانیدن جهان سفارش شده است. در این آیین واپس گرایی و ایستایی زشت بوده, نکوهیده می‌شود. در گات‌ها, هات 30 بند 9 آمده است:

" ای مردم بیایید از کسانی شویم که این زندگانی را تازه می‌کنند. ای اندیشمندان, ای خردمندان و ای آورندگان خرسندی از راه راستی و درستی بیایید همگی هم رای و همراه با دانش درونی دارای یک آرمان شویم و. آن نوسازی جهان است."

9-هر کسی سرنوشت خود را با اندیشه, گفتار و کردار خویش می‌سازد. اگر چه رفتار آدمی اختیاری است, اما بازتاب آن جبری است که برابر با هنجار آفرینش (اشا) و قانون کنش و واکنش انجام می‌شود.

 

"بهترین زندگی (خوشبختی) و زندگی بد (بدبختی) را هرکسی با دست خویش برای خودش فراهم می‌آورد." گات‌ها – هات 31 بند 20                     

اساس جامعه ارمانی زرتشتیان

‏1- احترام به اندیشه هر موجود متفکر.‏

‏2-  بالا بردن اندیشه عمومی از طریق تبادل اندیشه ها

3-  انتشار اندیشه افراد به منظور تقویت روحیه اندیشه گرایی

وبرای اینکه جامعه آرمانی نتجه بدهد بایدکنترل افکار در جهت اندیشه مطلوب صورت گیرد.روشهای زیر پیشنهاد می شود.

1-هماهنگی بین محیط وشرایط زندگی و آمال ها وآرزوهای جامعه

2-به کارگیری انرژِی اندیشه سازان برای بیشترن بازدهی که جامعه زرتشتی نیاز دارد.

3- کنترل افکار منفی واحساسات بازدارنده در سطوح تصمیم گیری واجرایی جامعه

در جامعه آرمانی، ما به دنبال مقصود نهایی هستیم و تنها با تجمع تفکر تک تک افراد و با اندیشه های آنان می توان به هدف نهایی یا سوشیانت شدن. این سر منزل بشریت رسید، به هیچ عنوان به فرد بستگی ندارد و فرد نمی تواند آنرا پیدا کند، طبیعت آفرینش نیز این مسئله را تایید می کند.

هر فرد زرتشتی اندیشیدن ، اولین دلمشغولی اوست، ولی او در جامعه می تواند هر شغل و منسبی داشته باشد، یا در هر زمینه علمی تحصیل کند، ولی با پشتوانه اندیشه خود، فرد اندیشمند، به آزادی و عدالت فکر وعمل می کند در فرد اندیشمند آزادی و عدالت تعریف شده است برای همه جماعت است .اگرانسانها به اندیشه برسند،به آزائی وعدالت هم می رسند وباعث اخلاقی در جامعه می شود که سوشیانت  پرورمی شود. گردهمایی اندیشه ‌ها، موجب شناخت هر کدام از یکدیگر و در نتیجه، ‏تکامل آنها می گردد. فرد در جمع تکامل می یابد، و موجب تکامل جمع ‏می گردد، این جمع است که هدف را در جامعه شکل می دهد.

جامعه آرمانی افراد اندیشمند، عدالت را در آزادی فکر می داند و وجدان ‏بشری و گات ها قانون او می باشد .

گید نر در کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر تالیف جرج ریترز چنین می نویسد:"روابط اجتماعی موجود در جهان معاصربیشتر به خاطر دستیابی به مزایای مادی بر خورداری از منافع اقتصادی شکل می گیرد و بر مبنای صمیمیت وتفاهم متقابل و رضایت خاطر شخصی استوارنیستند. رابطه ناب یک رابطه صمیمانه ،دوستانه وسر شار از تفاهم ورضایت متقابل است که به خاطر نفس برقراری ارتباط انسانی ونیاز به همدلی وتفاهم برقرار می شود طرفهای این رابطه به خاطر منافع ومزایای مادی واقتصادی با هم ارتباط بر قرار نمی کنند بلکه برای این به هم نزیک می شوند که به این نزدیک ورابطه انسانی نیاز دارند."این رابطه ناب همان جامعه آرمانی زرتشتیان می تواند باشدزمانیکه همه در جهت دانایی تلاش کنند، "بد ترین رنج برای دانایان زندگی در میان مشتی نادان است وبزرگترین خوشبختی برای دانا زمانی است که اطرافیان گفتارشان را با جان  ودل بپذیرند واطاعت کنند.3"

ویژگی جامعه آرمانی زرتشتیان را با توجه به روابط فرد،ویژگی فرد زرتستی ،اساس جامعه آرمانی وچگئنه به جامعه آرمانی می رسیم را می توان به شرح زیر بیان کرد.

1-راستی بهترین سیاست جامعه آرمانی زرتشتیان است.

"راه در جهان یکی است وآن راه راستی است "یا اندیشه وگفتار وکردارنیک معرف جامعه آرمانی است که در آ«جامعه هرکس به حقوق وحدود وتکالیف ومسئولیت خویش اگاهی داردتجاوز وخود خواهی وخود پرستی را نا پسند می شمارد.ایمان به پیروزی نور بر تاریکی دارد واین تنها راه صلح وارامش جاودان برای جامعه است.

2-جامعه آرمانی جامعه شاد است.

"ای مزدا براستی همه خوشی های زندگی آنچه بوده وهست وخواهد بوداز تست که به هرکس فراخور کردارشبه او ارزانی خواهی داد." گات ها –هات33 بند 10

3- جامعه آرمانی آزادی عقیده ومذهب را به رسمیت می شناسد.

"ای مردم گفتار دیگران را بشنوید وبا اندیشه روشن در آن بنگرید ومیان نیک وبد را خود داوری کنید"گات ها –هات30 بند2

4- جامعه آرمانی جامعه ای است که یاد گیری و آموزش اخلاقی واجتماعی ارزش است.

"ای مزدا ای کسیکه زمین ،آب وگیاه را آفریدی وبه من جاودانی ورسایی ونیروی تن و روان وخرد ارزانی دار تا آیین پاک تو را با منش نیک به دیگران بیا موزم."     گات ها –هات 51 بند 10

5-جامعه آرمانی جامعه است که هرکس به وظیفه خود عمل می کند وتلاشگر ی اشت که کار های خوب انجام می دهد.

"براستی کسانی از زمره سوشیانت ها و رهانندگان جهان به شمار خواهند رفت که فرمان مزدا و وظیفه خود را با نیک منشی بجای آرند وبر ضد خشم وستم بع با خیزند وانرا در هم شکنند." گات ها –هات 48 بند 10

وتلاش برای امرار معاش وکار برای پیشرفت جهان در گات ها ستوده شده اندو در یسنای 30بند 9آرزوشده که همه دین داران در زمره پیشرفت دهندگان جان باشیم.

6-جامعه آرمانی جامعه ای بدون مشگلات محیط زیست می باشد.

در یسنای 32 بند 10کسی که محیط زیست را می آلاید مانند کسی است که دین را تحریف می کندیا کسی است که با اسلحه به جنگ نیک اندیشان می رود وآئین نیک را تباه می کند

7-جامعه آرمانی جامعه احترام متقابل بین افراد را به رسمیت می شناسد واحترام به سنن واحترام به شرافت انسانی را واجب می داند.

در یسنای 32 بند 16 با محبت دل دشمنان خود را به دست آورید.ودریسنای33بند 4فریب  و دشمنی نکوهیده شده است.

8- جامعه کار آفرین وخوشبخت است.

در یسنای 43 بند 1 کسی خوشبخت است که خوشبختی دیگران را بخواهد  و در نماز یتا اهو ویسنای 32 بند 5 ویسنای 51 بند 6 علاوه بر این مطلب کار نیک باید بدون چشمداشت نیکی وتنها برای خیر بشر ووپیشرفت جهان بکوشد.

2-فاصله ابعاد مختلف جامعه زرتشتی با جامعه آرمانی چقدر است؟

الف – از نظر روابط

1-در دهه پنجاه شمسی با تزریق پول نفت به اقتصاد ایران ، وجود فاصله زیاد بین غنی وفقیر جماعت،نبودن امکانات زندگی در روستا ها وشهر های کوچک  باعث می شود تا نجبگان ،جوانان وعلاقه مندان رفاه بیشتربه دنبال کسب مهارت باسود آوری بیشتر ،دانش بالاتر کوچ به شهر های بزرگتر ومهاجرت به کشورها بیگانه را سرعت بیشتری بدهند.جماعت زرتشتی امکانات وسیعی که همه را تحت پوشش بگیرد ندارند وتبلیغات گرو های مثل بهائیت ومهر بابا وسای بابا  وحتی مسیحیت نیز فشاری برگرده مها جرین وکوچ گنندگان وارد می کند.آموختن وآموزش داد سنتی دیگر به علت فاصله ها کمرنگ می شود وبا وجود انقلاب اسلامی در ایران که زرتشتیان را به هم نز دیک میکند ولی به علت مسائل اقتصادی ،مشگلات نوپا بودن حکومت وتحریک دشمنان خارجی آنطور که قانون اساسی می گوید از ایرانیان زرتشتی دفاع کامل نمی شود وباز هم شاهد اوج گیری مها جرت به کشور بیگانه وکاهش زاد ولد می باشیم.در کشور های بیگانه به علت گستردگی مساحت معمولا تعدادی جذب سایر گروه ومذاهب می شوند.آمار دقیقی از این موارد در دست نمی باشد.می توان نتیجه گرفت آموزش دین ویاد دادن آن کمرنگ می شود .

2-زمانی که زرتشتیان در جامعه بسته یک روستا یا یک حومه شهر یا یک محله شهری بودند دین نقش عمده ای در زندگی آنها داشت که حتی مری بویس نویسنده انگلیسی آنرا مکمل گات های اشو زرتشت می داند،همه در جهت خوشبختی دیگران تلاش داشتند وتا خود احساس خوشبختی کنند.اما اکنون با آنچه در بند اول گفته شد نقش دین در تولید خوشبختی کم تعداد تر شده است وبیشتر به دنبال مادیات خودشان یا خانواده شان هستند.

3-در ضمن مثل گذشته ها که با دشمنی دشمنانشان بجنگند فکر نمی کنند یا که سعی در اجرا شدن قانون در ای مورد دشمنی دارند ومی گویند وقت نداریم حکومت مذهبی بهتر کار می کند و در کشور خارجی هم گاهی شاهد هستیم حقشان هم پایمال شده است.

4-هر فرد تلاش دارد کارش را به نحواحسن و دقیق انجام دهد ،حتی در کشور های بیگانه شاهد هستیم تلاشهای چشمگیر انجام میدهند ونخبگان ما در ستون بالای جامعه مطرح باشند البته مثل گذشته های دور از روی ایمان شاید نباشد بلکه از روی نیاز باشد که در این زمینه باید تحقیقی انجام شود.

5-هرکس به وظیفه خود عمل می کند،در صورتیکه با تخصصی که دارد به کار گرفته شود.

6-در مورد احترام به آنچه در جهان سودمند است هنوز ههم شاهدیم زرتشتیان آنها را محترم می دارند وخللی در دینشان در این مورد به عمل نیامده است منتهی معیار سودمندی دقیق تر شده است. حفاظت از محیط زیست کمتر به فراموشی سپرده شده وبزرگان وپیرسالان ما فرزندان را در آن جهت ‏تشویق می کنند.‏

7-باور به آمدن موعود یا سوشیانت هر لحظه برای یک زرتشتی چه ایرانی چه در کشور بیگانه حس می شود وبه آن ایمان دارد.

8-دین زرتشت با تحولی که در جامعه زرتشتی به وجود آمده است نوگرائی ،پویایی وفرشوکرتی را تجربه کرده است واگر هنوز به سنت علاقه مند است ودر جهت پالایش آن کار می کند آن مخالفتی با نو گرایی ندارد.

9-تقدیر وسرنوشت را در عین تلاش وکوششی که در زندگی دارند به عنوان جبر زمانه قبول دارند.

ب- از نظر ویژگی های جامعه آرمانی

1-جامعه زرتشتی از قدیم به راستگویی در جهان معروف بوده اند ولی الان در مقابل ضرر های مادی که به شخص راستگو وارد می شود احتمال وسوسه به دروغ وجود دارد اما خوشبختانه همه گیر نشده است.

2-با توجه که تقریبا یک چهارم هر سال جشن رسمی است جشن مراسم شادی است. زرتشتیان مومن شاد بودن را از قدیم به ارث برده اند.

3-دین زرتشت دین آگاهی وآزادی است واین اختیار کمتر لغو شده است.

4-یاد گیری وآموزش دین امروزهکمرنگ تر شده است.

5-زرتشتیان با آموزشهای کلاسیک وحرفه ای سعی دارند  در رشته های که علم وتجربه اش را دارند کار کنند ومعمولا موفق هم هستند.

6-البته جامعه زرتشتی نشان داده است که کمتر مشگل برای محیط زیست تولید کرده است.

7-چون جامعه کوچکی در دل جامعه جهانی بزرگتر هستند وبنا به سپارش دین خود  احترام متقابل را درک وعمل می کنند.

8-درصد بالایی از جماعت زرتشتی اینگونه هستند

-1-صحت مدرک این بند عبارت است از :این آمار هااست که برای یهودیت در است وما آمار نداریمودر این ضمینه کار فردی شده ولی اطلاع رسانی نشده ویا کمتر موفق بوده ایم جامعه که کمتر از دوهزارم جمعیت جهان را دارد...آمار ها به شرح زیر است: یهودیان سراسر جهان، 14 ملیون نفر

‏7 ملیون نفر در آمریکا

‏5 ملیون نفر در آسیا

‏2 ملیون نفر در اروپا

یکصد هزار نفر در آفریقا

جمع کل جمعیت جهان هفت ملیارد و نیم

دانشمندان معاصر یهودی:

البرت انشتین ، یهودی

زیگموند فروید ، یهودی

کارل مارکس ، یهودی،

پل ساموئلسون ، یهودی،

میلتون فردمن، یهودی

رشته پزشکی:‏

مخترع سوزن سورنگ ، بنیامن روبن، یهودی،

کاشف واکسن فلج اطفال (پولیو) ، یوناس سالک ، یهودی،

کاشف داروی ضد سرطان خون ، گرترود الیون، یهودی،

کاشف در مان یرقان (زردی) بروخ بلومبرگ ، یهودی،

کاشف داروی درمان مرض سفلیس، پل الریخ ، یهودی،

کاشف درمان امراض عضلانی، الیه متچینکوف ، یهودی،

کاشف درمان غدد ترشحی داخلی، آنرو شلی ، یهودی،

شناخت درمانی تراپی،آرون بک ، یهودی،

کاشف قرص ضد حاملگی، جورج پیناکوس، یهودی،

شناسائی چشم بشر، ج. والد، یهودی،

شناسائی بچه در شکم مادر،استانلی کوهن، یهودی،

دیالیز قلوه ها، ویلیم کلوفکام، یهودی،

برندگان جوایر نوبل:‏

دریکصدو پنجاه سال گذشته، 14 ملیون یهودی 180 جایزه نوبل را دریافت کرده ‏

اختراعاتیکه تاریخ را دگرگون ساخت:‏

چیپهای کوچک دستگاههای الکترونیکی، استانلی نزور، یهودی،

رآکتور اتمی زنجیره ای، نئو سزیلند، یهودی،

کابل نوری، پیطر شولتز، یهودی،

چراغهای راهنمائی، چارلز آلدر، یهودی،

فولاد ضد زنگ، بنو اشتراوس، یهودی،

فیلم(ناطق) با صدا، ایزادور کیس، یهودی،

میکروفون تلفن، امیل برلینر، یهودی،

دستگاه ضبط تصویر متحرک (ویدئو)،چارلز جینزبرگ، یهودی،

نفوذ بر بازرگانی جهانی:‏

فرآورده ها ی مارک مشهور " پولو"، رالف لورن، یهودی،

تولیدات نوشیدنی "کوکاکولا" ، یهودی،

لی وایس جین (شلوار لی)، لِوی اشتراوس، یهودی،

استار بروک، هوارد شولتز، یهودی،

گوگل ، سرجی برین، یهودی،

کامپیوتر های شرکت "دل"، میشل دل، یهودی،

دنکی، دونا کارن، یهودی،

باسکین و رابینز، ایرو رابینز، یهودی،

دانکین دونات(نوعی تنقل آمریکائی)،بیل روزنبرگ، یهودی، ‏

نفوذ در سیاست بین المللی:‏

هِنری کیسینجر ، یهودی،

ریچارد لوین رئیس دانشگاه یل، یهودی،

الن گرینزپن، رئیس فدرال رزرو آمریکا، یهودی،

ژوزف لیبرمن ، یهودی،

مادلین البرایت، یهودی،

کاسپر واینبرگر،وزیر دفاع آمریکا، یهودی،

ماکزیم لیوینو، وزیرخارجه شوروی، یهودی،

داوید مارشال، نخست وزیز سنگاپور، یهودی،

اسحق اسحق، استاندار کل استرالیا، یهودی،

بنیامن دیزرائلی، نخست وزیر انگلستان، یهودی،

یِو گِنی پیرماکف، نخست وزیر روسیه، یهودی،

بَری گلد واتر، سیاستمدار آمریکائی، یهودی،

جورج سمپائو، رئیس جمهور پرتقال، یهودی،

هرب گری، معاون نخست وزیر کانادا، یهودی،

میشل هوارد، وزیر کشور انگلستان، یهودی،

برونو کرایسکی، صدر اعظم اتریش، یهودی،

رابرت روبین، وزیر خزانه داری آمریکا، یهودی،

رسانه های گروهی جهانی:‏

سی ان ان، ولف بلیتز، یهودی،

باربارا والترز از اخبار(آ. ب. ث)،یهودی،

اوجین مایر، واشنگتن پست، یهودی،

هنری گرونوالد، مجله تایم آمریکا، یهودی،

کاترین گراهام، واشنگتن پست، یهودی،

ژوزف لیلد،نیویورک تایمز،یهودی،

ماکس فرانکل،نیویورک تایمز،یهودی،

o Wolf Blitzer, CNNJewish

موسسات بشر دوستانه:‏

جورج سوروس ، یهودی،

والتر اننبرگ،یهودی،

چرا اینها نیرو مندند ؟

دلیلش اینستکه ما استعداد تولید علم و دانش را وانهاده ایم..‏

درحالیکه تنها در آمریکا 5758 دانشگاه براه است.‏

درهندوستان ، 8407 دانشگاه موجود است.‏

سواد در دنیای مسیحیت نود90% است.‏

سواد در جهان اسلام 40% است.‏

در پانزده کشور مسیحی مذهب در صد سواد یکصد است..‏

درکشورهای مسیحی 98 درصد دوره دبیرستان را تمام کرده اند.‏

‏40 درصد از مردم کشور های مسیحی دانشگاه را تمام کرده اند..‏

‏.در انگلستان 2000 کتاب مختلف برای یک ملیون نفر هرسال چاپ میشود.‏

به چه نتیجه ای میرسیم؟

خود و فرزندانتان دانش بیاموزید، میان بر وجود ندارد. بهیچ وجه نگذارید فرزندانتان از ‏دانش آموزی منحرف گردند. و بخاطر خدا، از نفوذ خود برای بدست آوردن نمره بیشتر ‏برای فرزندان خود اجتناب کنید.اگر موفق نشوند آنها را یاری کنید تا موفق شوند. واگر ‏اکنون نمیتوانند موفق شوند پس هرگز موفق نخواهندشد.‏

ما بیشترین و نیرومند ترین ملت روی زمین هستیم تنها چیزی که لازم داریم ، شناخت ‏خودمان است.‏

پیروزی ما بسته به دانش و خلاقیت و سواد آموزی ماست و بس.‏

Meaningful figures have a look plz

Extracts of speech by Hafez A.B Mohamed: Director-General,

Al Baraka Bank

2-سایت کنکاش موبدان تهران

3-آموزشهای زرتشت پیامبر ایران ترجمه وتفسیر موبد رستم شهزادی چاپ دوم 1975 کراچی –در مقدمه کتاب

منابع :

گاتهای زرتشت / فرانک دوانلو

آموزشهای زرتشت،پیامبر ایران / ترجمه و تفسیر : موبد رستم شهزادی

نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر / مترجم:محسن ثلاثی

گاتهای موبد آذر گشسب

گاتهای پور داودد.ش.ش" alt="د.ش.ش"> جمعه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1390 06:08لینک ثابت جمعه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1390
... ....
پیوندهای روزانه

اسلایدر

اسلایدر

...

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image

,,,..
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By BlogSky.com

بیست تمپ