ابزار وبلاگ

ابزار وبمستر


به نام اهورا مزدا
سوشیانت

............................به نام اهورا مزذا.................
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
سوشیانت
«تاگور» گفت: ندای زرتشت، ندای جاودانی و اخلاق است - سوشیانت
به نام اهورامزدا
بیست تمپ
موضوعات و مطالب
لینک دوستان +3
امکانات
تعداد بازدید ها: 164504
...

شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


اشو سوشیانت 

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

فرشه = 

http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

(درِمهر(آتشکده

فرهنگ یزد

http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg

... ....
""از کسانی شویم که زندگانی را تازه می سازند ومردم را به سوی راستی وپارسایی رهنمایی می کنندhttp://powertrain.blogsky.com/""
آخرین مطالب ارسالی
.راهرو عشق مانند کویری است، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!(وقتی به دنبال خودم می گشتم! جقیقت را کشف کردم!! در راه حقیقت به عشق رسیدم!!! در پی عشق،خدا را یافتم!!!! و در خدا همه چیز را !!!!) . @title
موضوع : , نظرات : نظرات (1)

خبرنگار امرداد :

تاگورصدو پنجاهمین زادروز رابیندرانات تاگور سراینده، اندیشمند و نمایشنامه‌نویس هندی و نخستین آسیایی برنده‌ی نوبل ادبیات، دیروز، هفتم مه (17 اردیبهشت) در هند جشن گرفته شد. در این جشن که دربردارنده‌ی برنامه‌های گوناگونی همچون نمایشگاه نقاشی‌های این سراینده ی بنام بود، موهان سینگ،  نخست‌وزیر هند برای کشورهای بنگالی‌زبان جهان سخن گفت.
وی از برپایی جایزه‌ای به نام تاگور خبر داد. برهمین پایه، هر ساله یک شهروند جهانی برگزیده خواهد شد که زندگی و کارش نمودی از آرمان‌های والای تاگور است.
تاگور، دوبار به ایران آمد. هفتم اردیبهشت‌ماه ١٣١١ خورشیدی و سال ١٣١٣ خورشیدی، او به ایران آمد. رابیندرانات تاگور، سراینده، فیلسوف و دانشمند بزرگی است که دارای آیین «هندو» و از «برهمنان» بود و به پابرجایی و استواری در دین و آیین خود، نامور است. وی پس از بررسی اوستا و پی بردن به اندیشه‌های اشوزرتشت، باور خود درباره‌ی اشوزرتشت و دین زرتشتی را بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری، بازمی‌گوید. آن‌چه در زیر می‌خوانید، گزیده‌ای از گفتار «تاگور»‌است:
مهم‌ترین گزارش تاریخی ایران، پیدایش دینی است که در چندین هزار سال پیش به وسیله‌ی ‌زرتشت پیامبر در جهان گسترش یافت. زرتشت در تاریخ جهان، نخستین کسی است که دین را به یک شکل اخلاقی درآورد و در آن روزگار حقیقت یگانگی را به مردمان آموزش داد.
زرتشت، بزرگ‌ترین پیامبری است که در آغاز تاریخ مردمان آمد و به‌وسیله‌ی فلسفه‌ی خود، مردمان را از بار سنگین آیین‌های ظاهری آزاد ساخته و با کمال جدیت در برانداختن آن کوشیده، پایه‌ی دین خود را بر آموزش اخلاقی بنانهاد. اگرچه امروزه بر ما روشن است که «کردار نیک هنگامی نیک است که تنها از برای خود نیکی به جا آورده شود (نه به امید پاداش یا ترس از پادافره (:عذاب))». ولی باید درنظر داشت که این حقیقت درخشان هنگامی از سوی زرتشت در جهان تاریک تابیدن گرفت که مردمان در بالاترین درجه‌ی نادانی گرفتار بودند... 
...زرتشت پایه‌ی دین خود را بر پایه‌‌ی اخلاقی نهاد و تلاش کرد جهانیان را از بارهای سنگین تقلید که هیچ اثر نیک اخلاقی در آن نیست، آزاد سازد و بفهماند آرمان از دین، پیروی اخلاق نیک و شناختن راستی و درستی است. این بود که پایه‌های دین خود را بر اندیشه، گفتار و کردار نیک بنانهاد و تنها راه خوشبختی و نجات را به‌وسیله‌ی پیروی از این سه اصل مهم دانست. 
...ندای حقیقت آوازه‌ی جنگی است که جهانیان را آماده می‌سازد تا در برابر دروغ و آنچه شخص را بیش از اندازه پایبند قیود مادی می‌سازد بستیزاند. ندای زرتشت ، ندای جاودانی و زنده‌ای است که تا امروز به گوش می‌رسد. این ندا نه تنها برای یک قوم بود، بلکه راه آموزش‌های اخلاقی زرتشت را در هر روزگار و هرجا باید بهترین راهنمای جهانیان دانست... زرتشت مانند پاسبانی بود که یکه و تنها بر فراز ستیغ کوه بلندی چشم به راه آمدن خورشید ایستاده بود و هنگامی که نخستین اشعه‌ی خورشید از افق نمودار شد، جهانیان خفته را با بانگ سرود روانبخش از خواب نادانی بیدار کرد. 
...این نکته در خور توجه است که باور به یگانگی در دو کشور ایران وهند به دو گونه نمایان شده و دو نتیجه‌ی دگرگون دارد. همان‌گونه که باور یگانگی در ایران نتیجه‌ی اخلاقی بخشید، در هند یک نتیجه‌ی فلسفی به همراه آورد. روشن است که این تاثیرها مقتضی و موافق خوهای این دو کشور بود زیرا ایرانیان مردمان کاری و شجاع و خواستار خوشی و زندگانی نیک بودند و هندوان آسایش اندیشه و خیال‌های فلسفی و گوشه‌نشینی را بر آن برتری می‌دادند. 
آب و هوای این دو کشور نیز در ویژگی‌های روانی و اخلاقی آنان تاثیر داشت زیرا آب وهوای ملایم هند و کشتزارهای بسیار زندگی هندوان را آسان ساخته و هیچ اشکالی از برای آنان بوجود نیامده بود تا در زندگانی با آن مبارزه کنند، در برابر آن آب و هوای ایران و زمین‌های پر از کوه ودشت و زندگانی دشوار، ایرانیان را بر آن داشت که به‌شدت در برابر بدی و زشتی بجنگند و از برای پیروزی، اهورامزدا (خدای یگانه) را پشت و پناه خود قرار دهند.
باور هندوان این است که هرکس باید به‌وسیله‌ی ریاضت و کارهای سخت و کشتن نفس و بی‌اعتنایی به اندوه و شادی جهان، خود را از جهان مادی و جسمانی دور ساخته، به حقیقت بپیوندند و باور دارند جهان مادی سدی است که ما را از رسیدن به جهان روحانی و مینوی باز می‌دارد. آرزوهای ایرانیان باستان به‌طور کامل اخلاقی و اجتماعی بوده، آن‌ها زندگانی را مبارزه بین نیکی و زشتی می‌دانستند و تلاش داشتند همیشه در برابر دروغ و زشتی پایداری کنند و در این میان پیروز گردند. همچنین ایرانیان باور داشتند که باید در پیشرفت و رسایی جهان مادی کوشیده، از آسایش و خوشبختی این جهان بهره‌مند شوند. 
این یک حقیقت روشن است که در جهان دو نیروی متضاد همیشه در گیرودارند که یکی ما را به اوج خوشبختی و نجات می‌رساند و دیگری به پایین‌ترین درجه‌ی سنگدلی و نیستی می‌کشاند. ما در طول زندگانی خود مجبوریم برای به‌دست آوردن خوشبختی و نجات در برابر هر زشتی و بدی استوار بایستیم و رعایت قانون این جنگ بسیار دشوار است زیرا که هیچ‌گونه مدارا در آن اجازه داده نشده است. 
«هیچ‌یک از شما نباید به سخنان و فرمان دروغ‌پرست گوش دهد، زیرا که او خانمان و شهر و ده را دچار نیاز و تباهی می‌سازد. پس با نیروی راستی او را از خودتان برانید.»   (یسنای 31 بند 18)
این آموزش سپندینه بود که ایرانیان را به دلاوری سفارش می‌کرد به‌گونه‌ای که در پایان در پرتو راستی و شجاعت درفش خود را بر کشورهای دوردست برافراشته و به نیروی خود یک شاهنشاهی بزرگ تشکیل داده که بر دنیای آن روز فرمانروایی نمودند. گستره‌ی نفوذ ایشان از یک سو به هند و از یک سو به کشورهای غرب اروپا رسید. ایرانیان خوشی‌های جهان را با آغوشی باز پذیرفتند، آنان می‌خواستند با نیروی اندیشه‌ای پاک و اعتماد به نفس و پایداری جهان را آباد و از نعمت «امرتات» بهره‌مند شوند و در جهان دیگر نیز از بخشش «هئوروتات» برخوردار شوند.


د.ش.ش" alt="د.ش.ش"> دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390 23:24لینک ثابت دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390
... ....
پیوندهای روزانه

اسلایدر

اسلایدر

...

راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
06069504554695262789.gif

.
پرستش سوی
37148784922960956874.gif

.
پارسه، تخت جمشید))
83175954030660587069.gif

.
شریف آباد اردکان
06069504554695262789.gif

.
.:: گات ها ::.
06069504554695262789.gif

.
سپنتامئینیو
و انکرمئینیو
06069504554695262789.gif

.
فرشه
"تازه گردانیدن جهان
text describing the image


سو شیانت و گات ها
text describing the image


داستان های کوتاه
text describing the image


واژه ها::.
text describing the imageچهار تاقی ::.
text describing the image


آتشکده ::.
text describing the image


راهرو عشق ::.
text describing the imagetext describing the image


text describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the imagetext describing the image

,,,..
Theme Name: Mitra Version 2 Powered By BlogSky.com

بیست تمپ